About

My name is Ed Schaap and was born in Sittard, Limburg,The Netherlands in 1965. As a child I had already shown a penchant for fantasy and science fiction films and series that where at that time on the television. Especially at a time when films like Star Wars and Alien came in premier , I was fascinated by this unknown world, and I got carried away in it.

As for the art I make, it must say that I was influenced and inspired by certain artists and concept artists, but in the course of time I have found my own way . The works I create are generally subjects from the history, myths and legends, but also the things of everyday life. I give it my own vision.

The technique at the beginning that I used  was airbrush. At a certain moment I started to miss a few things in my work. By experimenting with a combination of a  brush and airbrush, I learned that the scenic effect of working with the brush was the missing element in my work. With these two components together in my recent work I find the result satisfactory.

Despite this result, I am also begun to paint in oils. Here a completely new world opened for me, just to name one example, the colors obtained with oil paint are almost impossible
to make with acrylic paint.

I have also been making digital illustrations, works created using a computer. I make this “from scratch” which means that you build a illustration completely from beginning to end from scratch, the same as a blank sheet of paper or canvas where you start sketching.

Mijn naam is Ed Schaap en ben geboren te Sittard, Limburg, in 1965. Als kind had ik al een voorliefde voor fantasie en sciencefiction films en series die in die tijd op televisie te zien waren. Met name in de tijd dat films als Star Wars en Alien in première kwamen werd ik door dat voor mij nog onbekende wereldje gegrepen en meegevoerd.

Wat betreft de kunst die ik maak, daarvan moet ik zeggen dat deze beïnvloed en geïnspireerd is door bepaalde kunstenaars en concept artiesten, maar in de loop van de tijd heb ik mijn eigen weg hier in gevonden. De werken die ik maak zijn over het algemeen onderwerpen uit de geschiedenis, mythen en sagen, maar ook de dingen uit het dagelijks leven. Ik geef daar mijn eigen visie op.

De techniek waarvan ik in het begin gebruik maakte was airbrush. Op een bepaald moment begon ik echter een en ander te missen in mijn werken. Door te experimenteren met een combinatie van kwast en airbrush kwam ik erachter dat het schilderachtige effect van het werken met de kwast de ontbrekende factor was in mijn werken. Ik heb deze twee componenten in mijn recente werken samengevoegd en vind het resultaat bevredigend.

Ondanks dit resultaat ben ik nu ook begonnen met het schilderen in olieverf. Hierbij is een complete nieuwe wereld voor me open gegaan, om maar eens een voorbeeld te noemen: de kleuren die men met olieverf verkrijgt zijn bijna niet te evenaren met een acrylverf.

Ook heb ik mij al een tijd verdiept in het maken van digitale illustraties, dat zijn dus tekening en werken gemaakt met behulp van een computer. Deze maak ik “from scratch” wat wil zeggen dat je een werk helemaal van het begin tot einde van uit het niets opbouwt, het zelfde als een blanco vel papier of schildersdoek waarop je begint met schetsen.

Mijn recentste aanvulling op creatief gebied is het ontwerpen en maken van websites. Natuurlijk iets heel anders dan werken met een kwast, maar zeker een uitdagend verlengstuk van alle artistieke zaken waar ik momenteel mee bezig ben.